Högtrycksspolning, avloppsspolning & rörspolning i Östersund och Jämtland

Kluckar ditt avlopp eller beter det sig konstigt? Kontakta oss på Z-borr så hjälper vi dig! Vi utför högtrycksspolning vid både akuta problem (som avloppsstopp och där risk för översvämningar finns) samt förebyggande underhållsspolning. Har du akuta problem? Ring vårt journummer dygnet runt.

Underhåll befintliga system för att förlänga livslängden

Stuprör, dagvattenledningar eller samlingsbrunnar måste rengöras med jämna mellanrum. Vårt jobb blir att förlänga livslängden på befintliga system genom att rengöra dem och se till att vattnet kan löpa fritt.

Problemet med regnvatten och dränering är att man oftast inte uppmärksammar eventuella komplikationer förrän fukten visar sig i källarväggar och golv, och då är skadan redan skett. När det uppstår akuta problem problem med avloppet (stopp i avlopp, golvbrunn, tvättställ, kök samt huvudledning/servis) så sker det sällan på kontorstid och vi erbjuder därför jour dygnet runt.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på 0730-428201