Fuktskador och vattenskador

Z-borr hjälper dig vid akuta vattenskador eller fuktskador vid långvarigt läckage. Vi är ett lokalt företag i Östersund som har 20 års erfarenhet av bland annat hantera fuktproblem. Vi hittar alltid de optimala lösningar för just din situation. Kontakta oss på 070-3467052 om du har problem.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på 0730-428201

Fuktmätning

Det finns många olika typer av fuktmätningar och vi på Z-borr kan hjälpa dig att göra fuktmätning i bland annat betong, trä eller andra byggmaterial. Det är viktigt att en fuktmätning utförs på korrekt sätt eftersom att ett felaktigt mätresultat kan ge allvarliga konsekvenser

Kvalitetssäkrad fuktmätning – RBK auktoriserad fuktkontrollant betong
RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong är ett väldigt noggrant utarbetat system som säkerställer kvalitetssäkrad fuktmätning. Kvalitetssystemet medför att varje mätning utförs samt dokumenteras enligt specifika rutiner och utöver det övervakas samtliga kontrollanter av RBK (RBK=Rådet för byggkompetens).

En RBK-mätning går ut på att man mäter RF (relativ fuktighet) i betong till exempel i bottenplattor. Mätningens syfte går ut på att kontrollera och säkerställa att byggfukten har torkat så att betongen är redo för ett ytskikt. En felaktig utförd RBK-mätning kan leda till stora och allvarliga konsekvenser på långsikt.

Anlita en RBK-auktoriserad fuktkontrollant och du är säker på att mätresultatet går att lita på. Vi på Z-borr använder oss endast av kvalificerad personal som har rätt kunskap för att säkerställa att du ska veta att resultatet från RBK-fuktmätning går att lita på.

Avfuktning

Det krävs både stor kunskap och säkra metoder för att säkerställa ett torrt och friskt hus efter till exempel en fuktskada. Z-borr har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom avfuktning i samband med akuta vattenskador eller fuktproblem efter långvariga fuktskador.

Hjälp vid akuta problem och förebyggande åtgärder
Det är vanligt att man behöver hjälp med avfuktning vid akuta fuktskador orsakade av till exempel plötsligt läckage eller liknande händelser. Det är däremot viktigt att även se avfuktning som en förebyggande åtgärd för att minska risken för problem på sikt.

Avfuktning är avancerat och för att uppnå maximalt resultat krävs det att man anpassar metoderna utifrån orsaken till fuktskada eller fuktproblemen. Har din fuktskada till exempel uppkommit på grund av ett fuktproblem i huset så gäller det att lokalisera problemet och eliminera orsaken. Görs inte det finns risken att fuktskadorna återkommer.

Vi skräddarsyr alltid lösningar utefter dina unika behov och förutsättningar. Kontakta oss så hjälper vi dig att lösa ditt fuktproblem.