Professionell demolering med bilmaskin eller robot

Har du köpt en tomt där du vill riva det befintliga huset för att bygga nytt eller kanske det är har uppkommit en skada i din befintliga fastighet så att en del behöver rivas? Kontakta oss på Z-borr så hjälper vi dig med din rivning.

Vi utför de flesta rivningsarbeten som bland annat rivning för renovering, ombyggnad, nybyggnad och skada. Vårt huvudkontor är i Östersund men utför rivningsarbeten runt om Jämtland och vid behov även övriga Sverige.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på 0730-428201

Så här arbetar vi med rivning

I vår maskinpark har vi maskiner som medför att vi kan utföra rivningsarbeten utan utsläpp. Självklart sorterar vi alltid alla rivningsmassor för att skapa så liten miljöpåverkan som möjligt.

Rivning av hus, fastigheter eller delar av hus medför olika moment som kan skapa störning för dig som kund. När det gäller bullrande arbeten håller vi alltid en löpande dialog om när och hur det kan utföras för att skapa så lite störning som möjligt. Vi ser även till att minimera spridningen av damm så mycket som möjligt med inplastning och dammfällor.

De rivningsrobotar som vi har är av typen Brokk 280, Brokk 40 och Husqvarna DXR140 och till dem använder vi tillbehör som bilningshammare, betongklipp, sorteringsgrip, skopor och tjälriv.

Allt rivningsarbete vi gör dokumenteras och vi redogör för vilka material som ska rivas samt om det innehåller miljöfarliga ämnen. Allt arbete som vi utför följer de gällande reglerna när det kommer till arbetsmiljö och avfallshantering.