Z-Borr – Vi hjälper dig med betonghåltagning, rivning och asbestsanering.

Z-Borr AB startades i Östersund år 2001. Vi på Z-Borr AB är specialiserade på håltagning som borrning, sågning, bilning och rivningsarbeten. Vi har även kompetens och tillstånd att utföra sanering av asbest. Maskinparken är modern och uppgraderas kontinuerligt. Våra arbetsfordon anpassas efter behov med rätt utrustning till våra uppdrag, som är både inom och utom Jämtland. Vi har inga gränser på varken uppdragens storlek eller lokalisering. Vi har det senaste året köpt en ny rivningsrobot utrustad med hammare, sorteringsgrip, betongsax, skopor och tjälriv. Vi har även köp in en ny vägg/vajersåg + en 100% eldriven minidumper för att kunna utföra rivningar helt utan utsläpp och för en bättre arbetsmiljö.

HÅLTAGNING


Borrning i betong är ett snabbt och effektivt sätt att göra runda hål i golv, väggar och tak. Material vi kan arbeta med är bland annat armerad betong och tegel. Våra borrar är upp till 625 mm i diameter.

SANERING


Asbest kan förekomma i byggnationer uppförda före 1975 och upptäcks ofta i samband med om- och tillbyggnader. Vi kan bistå er med både sanering och rivning.

RIVNING


Vi kan utföra rivningar med antingen bilmaskin eller med rivningsrobot. Robotarna vi har är av typ Brokk 280 Brokk 40 och Husqvarna DXR 140. Massorna från rivningen fraktas med en minidumper eller kompaktlastare ut till en container eller motsvarande för omhändertagande.

VAJERSÅG


Vajersågen lämpar sig bäst där vanliga klingsågen inte kommer igenom, med vajer kan vi tex. kapa av broar, vattendammar, stora fundament.