Sanering i Östersund, Jämtland och övriga Sverige

Istället för att riva och bygga nytt är ofta sanering ett lönsamt alternativ både ur en ekonomisk och miljömässig aspekt. Det är genom sanering som du kan ta hand om resurser som redan finns och på så sätt både spara på vår gemensamma miljö och samtidigt spara pengar. Z-borr är experter på saneringsarbeten och kan hjälpa dig med att ta hand om bland annat Asbest, PCB, klotter eller mögel. Kontakta oss så hjälper vi dig att sanera på ett säkert sätt. Vi kan hjälpa dig oavsett om du befinner dig i Östersund, Jämtland eller övriga Sverige.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på 0730-428201

Asbestsanering

Planerar du att bygga om eller bygga ut men misstänker att det finns Asbest i byggnaden? Låt oss ta hand om hela saneringsarbetet från grundläggande analys till färdig sanering.

Vi börjar alltid med att komma ut och titta på fastigheten och nästa steg i processen blir att vi lämnar en offert på vad saneringsarbetet skulle kosta och innebära. Vi på Z-Borr har även tillstånd att transportera farligt avfall vilket gör att vi kan hjälpa dig från första till sista stund.

PCB-sanering

Har du konstaterat PCB i fastigheten och behöver genomföra en sanering eller behöver du hjälp att fastställa att PCB förekommer? Då kan vi på Z-borr hjälpa dig. Vi har lång erfarenhet av PCB-sanering och vi kan hjälpa dig genom hela processen från inventering till bortförsel av eventuellt avfall.

Första steget är alltid att vår personal kontrollera byggnaden för att fastställa att PCB förekommer. Utifrån analysen tar vi sedan fram vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta. Självklart följer vi gällande säkerhetsriktlinjer och använder alltid rekommenderad skyddsutrustning.

Mögelsanering

Har du fått ett mögelangrepp i fastigheten eller byggnaden? Då behövs det ofta professionell hjälp för att lösa problemet. Z-borr är experter på att både utföra fuktutredningar men även mögelsanering. Vi arbetar både med akuta mögelproblem eller förebyggande åtgärder.

Mögel kan snabbt bli ett hälsoproblem för människor som vistas i lokalerna och det kan visa sig genom att personer utvecklar astmatiska och allergiska besvär. Vid synliga mögelangrepp rekommenderar vi alltid att man gör en mögelsanering så fort som möjligt för att inte problemen för människor och fastigheten inte förvärras.

Är du osäker på om det är ett mögelangrepp? Vid dessa tillfällen rekommenderar vi genomföra fukt- och mögelutredningar för att utesluta eller konstatera mögel.

Klottersanering

Har fastigheten, fasaden, hissen, gångtunneln, bankomaten eller annan yta utsatts för klotter? Vi på Z-borr kan hjälpa dig! Vi utför klottersanering på de flesta underlag. När vi sanerar klotter har vi alltid miljösaspekten nära till hands och väljer därför det mest skonsamma sättet utifrån respektive situation. Självklart kan vi även erbjuda förebyggande klotterskydd.

Klottersanering kan göras på flera olika sätt och vilken metod som passar bäst beror bland annat på det specifika underlaget och färgen som används. Vi kan rengöra väggen med exempelvis svamp eller högtryckstvätt och vid behov återställer vi väggen genom ommålning av underlaget.