Håltagning i de flesta byggnadsmaterial

Z-borr erbjuder håltagning i de flesta byggmaterial till både privatpersoner och företag. Det finns olika tillvägagångssätt när det gäller håltagning och vilket alternativ som passar bäst beror på arbetets förutsättningar. Vi utgår från Östersund men utför uppdrag i hela Jämtland och även övriga Sverige vid behov. Kontakta oss idag och berätta om dina behov så återkommer vi med en offert.

Borrning av hål i betong och andra material

När det gäller att göra hål i golv, väggar och tak är borrning ett effektivt sätt. Material vi kan arbeta med är bland annat betong, armerad betong och tegel. Våra borrar är upp till 710 mm i diameter i dagsläget, men vi kan borra större efter behov.

Sågning av hål i olika material

För större hål är sågning ett användbart sätt eftersom att det kan göras relativt vibrationsfritt och dels för att det enbart krävs ett minimum av efterbearbetning. Vi använder oss av både väggsågar, vajersågar, golvsågar och arbetar i olika material, bland annat armerad betong och tegel.

Vi har även kedjesågar för betong, så vi kan kapa utan översågningar om så önskas. Vajersågen lämpar sig bäst där vanliga klingsågen inte kommer igenom, med vajer kan vi kapa av tex. broar, vattendammar, stora fundament.

Våra diamantverktyg är vattenkylda vilket minimerar dammspridning. Våra sågar har ljuddämpande klingor som bidrar till en lägre bullernivå. Det gör att vi stör omgivningen minimalt när vi arbetar. Lämpliga uppdrag som vi kan hjälpa er med är exempelvis att göra öppningar för dörrar, schakt och ventilation.

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på 0730-428201