VÅRA TJÄNSTER

Förslag 1

Betonghåltagning

Vi kan det här med sågning. Vi använder oss av både vägg/vajer och golvsågar och arbetar i olika material, bland annat armerad betong och tegel.

z-borr-image

Sanering

Vi kan bistå er med både sanering och rivning. Asbest finns bland annat i ventilationssystem, kakelfix, fasader och tak. Vi på Z-Borr har även tillstånd att transportera farligt avfall.

z-borr-slider

Förslag 2

Betonghåltagning

Vi kan det här med sågning. Vi använder oss av både vägg/vajer och golvsågar och arbetar i olika material, bland annat armerad betong och tegel.

Sanering

Vi kan bistå er med både sanering och rivning. Asbest finns bland annat i ventilationssystem, kakelfix, fasader och tak. Vi på Z-Borr har även tillstånd att transportera farligt avfall.

Rivning

Vi har både eldrivna och bensindrivna självlastare/minidumprar + dieseldriven bobcat. Så vi kan riva 100% utan utsläpp. Vi sorterar alltid alla rivningsmassor för en så liten miljöpåverkan som möjligt.

Fukt

Att få ett torrt och friskt hus efter en fuktskada kräver kunskap och säkra metoder. Med vår gedigna kunskap och erfarenhet inom avfuktning hjälper vi dig om du råkar ut för akuta vattenskador eller fuktskador efter långvarigt läckage.