RIVNING

Z-Borr – Rivning med bilmaskin eller robot

Vi kan utföra rivningar antingen manuellt eller med eldrivna rivningsrobotar. Robotarna vi har är av typ Brokk 280, Brokk 40 och Husqvarna DXR140. Till dom har vi bilningshammare, betongklipp, sorteringsgrip, skopor och tjälriv. Massorna från rivningen fraktas ut med en s.k. självlastare/minidumper eller bobcat ut till en container eller motsvarande för omhändertagande. Vi har både eldrivna och bensindrivna självlastare/minidumprar + dieseldriven bobcat. Så vi kan riva 100% utan utsläpp. Vi sorterar alltid alla rivningsmassor för en så liten miljöpåverkan som möjligt.