HÅLTAGNING

Borrning och sågning i vägg, golv, armerad betong, tegel eller tak.

Borrning i betong är ett snabbt och effektivt sätt att göra runda hål i golv, väggar och tak. Material vi kan arbeta med är bland annat armerad betong och tegel. Våra borrar är upp till 710 mm i diameter i dagsläget, men vi kan borras större efter behov.

Vi kan det här med sågning. Vi använder oss av både vägg/vajer och golvsågar och arbetar i olika material, bland annat armerad betong och tegel. Vi har även kedjesågar för betong, så vi kan kapa utan översågningar om så önskas. Det är väldigt användbart att göra ett hål större genom just sågning. Detta dels för att det kan göras relativt vibrationsfritt och dels för att det enbart krävs ett minimum av efterbearbetning. Våra diamantverktyg är vattenkylda vilket minimerar dammspridning. Våra sågar har ljuddämpade klingor som bidrar till en lägre bullernivå. Det gör att vi stör omgivningen minimalt när vi arbetar. Lämpliga uppdrag som vi kan hjälpa er med är exempelvis att göra öppningar för dörrar, schakt och ventilation. Vajersågen lämpar sig bäst där vanliga klingsågen inte kommer igenom, med vajer kan vi kapa av tex. broar, vattendammar, stora fundament, men även stål kan kapas med vajern.